แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขอแจ้งการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2563