งานบริหารงานบุคคล
     
งานบริหารงานบุคคล คำสั่งเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2564