การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
     
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขอแจ้งผลการเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วนงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563