งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
     
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564