ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเก่ง-แก้ว ม.4 บ.ห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
529
02 ก.ค. 2563
62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ก.ค. 2563
63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมถนนภายในตำบลผิวจราจร Asphalt Concrete สายทาง บ้านห้วยทราย - บ้านท่าพุ่ง หมู่ที่ 4-7 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
545
26 มิ.ย. 2563
64 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมถนนภายในตำบลผิวจราจร Asphalt Concrete เส้นทางสายบ้านห้วยทราย - บ้านท่าพุ่ง หมู่ที่ 4 - 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
535
24 มิ.ย. 2563
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางAsphalt Concrete โดยวิธีการ Overlay สายสองกะลอน-บ้านท่าพุ่ง(ช่วงบ้านลุงธรรม-สามแยกท่าพุ่ง) หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมื ดาวน์โหลดเอกสาร
537
18 มิ.ย. 2563
66 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง / ซ่อมแซมภายในตำบลผิวจราจร Asphalt Concrete สายทาง บ้านห้วยทราย - บ้านท่าพุ่ง หมู่ที่ 4 - 7 ตำบลห้วยทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
577
26 พ.ค. 2563
67 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
589
25 พ.ค. 2563
68 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete โดยวิธี Overlay สายสองกะลอน-บ้านท่าพุ่ง(ช่วงบ้านลุงธรรม-สามแยกท่าพุ่ง)หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวั ดาวน์โหลดเอกสาร
568
21 พ.ค. 2563
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพิทักษ์ธรณี ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
558
19 พ.ค. 2563
70 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง /ซ่อมแซมถนนภายในตำบลผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete เส้นสายทาง บ้านห้วยทราย - บ้านท่าพุ่ง หมู่ที่ 4 - 7 ตำบลห้วยทราย อำ ดาวน์โหลดเอกสาร
544
18 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53