ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
714
29 ม.ค. 2553
502 ผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำคลองธรรมชาติบ้านห้วยทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
909
24 ธ.ค. 2552
503 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุเปิดคลองทางน้ำลำคลองธรรมชาติบ้านห้วยทราย (คลองวังด้วน)ดลอก ดาวน์โหลดเอกสาร
987
01 ธ.ค. 2552
504 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2553 ภาคเรียนที่ 2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
716
22 ต.ค. 2552
505 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายทุ่งสะแกแสง (ตอนที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
742
11 ก.ย. 2552
506 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
749
26 ส.ค. 2552
507 ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
744
02 เม.ย. 2551
508 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ
851
27 มี.ค. 2551
509 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
738
26 มี.ค. 2551
510 ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
732
10 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52