ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสะแกแสง (ตอนที่3) หมู่ที่ 12 บ้านเกตคู่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขัน ดาวน์โหลดเอกสาร
743
30 มี.ค. 2553
492 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีตสายทุ่งสะแกแสง (ตอนที่3)หมูที่ 12 บ้านเกตุคู่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดาวน์โหลดเอกสาร
824
29 มี.ค. 2553
493 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสะแกแสง (ตอนที่ 3)หมูที่ 12 บ้านเกตุคู่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจว ดาวน์โหลดเอกสาร
727
29 มี.ค. 2553
494 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองหินจวง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
720
15 มี.ค. 2553
495 ประกาศการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายทุ่งสะแกแสง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 12 บ้านเกตุคู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
743
09 มี.ค. 2553
496 ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองนา - ซอยวัง หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
866
03 มี.ค. 2553
497 ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกตุคู่ - หนองขาม (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 13 บ้านหนองจับไก่ ตำบลห้วยทราย อำเภเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
735
03 มี.ค. 2553
498 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
706
25 ก.พ. 2553
499 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
758
17 ก.พ. 2553
500 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
743
09 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52