ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน ซอยนายสมชาย ม.12 บ้านเกตุคู่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
28 ธ.ค. 2563
42 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการขุดลอกห้วยตาจง หมู่ที่ 5 บ้านหุบผึ้ง ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
525
16 พ.ย. 2563
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกห้วยตาจง หมู่ที่ ๕ บ้านหุบผึ้ง ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
503
13 พ.ย. 2563
44 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
515
02 พ.ย. 2563
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำช่องตะเเบก หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16747
26 ต.ค. 2563
46 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
22 ต.ค. 2563
47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
509
21 ต.ค. 2563
48 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 ต.ค. 2563
49 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำช่องตะแบก หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
500
29 ก.ย. 2563
50 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า อบต.ห้วยทราย ม.2 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
510
18 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53