ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไหมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทร ดาวน์โหลดเอกสาร
864
05 เม.ย. 2554
482 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสแตนเชียร์ ประจำสนามกีฬาประจำตำบล บ้านลานไทร ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
1914
03 มี.ค. 2554
483 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
843
25 ก.พ. 2554
484 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องส้วม ประจำสนามกีฬา ตำบลบ้านลานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
796
24 ก.พ. 2554
485 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
802
01 ก.พ. 2554
486 ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1385
07 ต.ค. 2553
487 ประกาศราชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
773
01 ต.ค. 2553
488 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
729
01 ต.ค. 2553
489 ประกาศการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
771
14 ก.ย. 2553
490 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยระบบประปาหมู่บ้านสองกะลอน หมู่ที่ 4 บ้านสองกะลอน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
873
28 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52