ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
676
01 ส.ค. 2556
472 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก/บ่อพัก และโหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครงการปรับปรุงฝาย ดาวน์โหลดเอกสาร
675
26 ก.ค. 2556
473 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
661
18 ก.ค. 2556
474 ประกาศประมูลจ้าง โครงการงานซ่อมแซมถนนประเภทลูกรัง ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน จำนวน ๔๗ สายทาง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
668
10 ก.ค. 2556
475 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจร Asphalt Concrete (เฉพาะช่วงที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
711
11 เม.ย. 2556
476 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
687
29 มี.ค. 2556
477 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทรและโครงการปรับปรุงห้องเรียนเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร จำนวน ๒ โครงการ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
910
07 ก.ย. 2555
478 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Concrete Reinforced สายซอยวัง - หนองนา (ช่วงที่ ๒)หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
819
24 ส.ค. 2555
479 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทรและโครงการปรับปรุงห้องเรียนเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
890
17 ส.ค. 2555
480 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางและโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยาง จำนวน ๒ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
854
07 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53