ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศราคากลางโครงการงานซ่อมแซมถนนประเภทลูกรัง ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน จำนวน ๔๗ สายทาง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
658
02 ส.ค. 2556
462 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก/บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน และหมู่ที่ 11 บ้านต้นเกตุตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
656
01 ส.ค. 2556
463 ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
656
01 ส.ค. 2556
464 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก/บ่อพัก และโหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครงการปรับปรุงฝาย ดาวน์โหลดเอกสาร
653
26 ก.ค. 2556
465 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
638
18 ก.ค. 2556
466 ประกาศประมูลจ้าง โครงการงานซ่อมแซมถนนประเภทลูกรัง ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน จำนวน ๔๗ สายทาง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
645
10 ก.ค. 2556
467 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจร Asphalt Concrete (เฉพาะช่วงที่ชำรุดเสียหาย) หมู่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
689
11 เม.ย. 2556
468 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
665
29 มี.ค. 2556
469 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทรและโครงการปรับปรุงห้องเรียนเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร จำนวน ๒ โครงการ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
892
07 ก.ย. 2555
470 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Concrete Reinforced สายซอยวัง - หนองนา (ช่วงที่ ๒)หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
799
24 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52