ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 การกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายซอยตายม พงศ์ฉาน หมู่ที่ ๑ บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
611
06 ก.พ. 2557
452 การกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านตาไพ หมู่ที่ ๑ บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
622
06 ก.พ. 2557
453 การกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายบ้านต้นเกตุ หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
627
06 ก.พ. 2557
454 การกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายบ้านตาเวียน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเกตุคู่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
603
06 ก.พ. 2557
455 ประกาศโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ และโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงฝาย จำนวน ๒ โครงการ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
602
05 ก.พ. 2557
456 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
608
14 ม.ค. 2557
457 การกำหนดตรวจงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตสายเพชรเกษม - เกตุคู่ - แยกหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
678
13 ก.ย. 2556
458 ประกาศประมูลจ้าง โครงการ/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร Asphalt Concrete (เฉพาะช่วงที่ชำรุดเสียหาย) สายประชาร่วมใจ – ลานไทร หมู่ที่ ๑๑ – ๘ และสายหัวโก – ด่านสิงขร และหมู่ที่ ๑๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
679
06 ส.ค. 2556
459 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
656
02 ส.ค. 2556
460 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจร Asphalt Concrete (เฉพาะช่วงที่ชำรุดเสียหาย) สายประชาร่วมใจ – ลานไทร หมู่ที่ 11 – 8 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
666
02 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52