ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อลอด หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
646
24 ก.ค. 2557
442 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายแนะนำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
632
24 ก.ค. 2557
443 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
624
24 ก.ค. 2557
444 ประกาศโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อลอดและโครงการก่อสร้างถังกรองระบบประปาและโครงการก่อสร้างป้ายแนะนำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จำนวน ๓ โครงการ ตำบลห้วยทราย อำเ ดาวน์โหลดเอกสาร
618
24 ก.ค. 2557
445 ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
624
21 ก.ค. 2557
446 ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงรถบรรทุกนาเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต. ๘๔๔๐ ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
614
26 มิ.ย. 2557
447 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Concrete Reinforced สายห้วยมดขี้ - สถานีรถไฟ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
590
26 มิ.ย. 2557
448 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจร Concrete Reinforced สายห้วยมดขี้ -สถานีรถไฟ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
600
20 มิ.ย. 2557
449 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจร Concrete Reinforced สายโป่งเกตุ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตาบลห้วยทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
599
09 มิ.ย. 2557
450 ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้านลานไทร หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
592
28 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53