ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร หมู่ที่ ๘ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
597
10 ต.ค. 2557
432 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังกรองระบบประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านเกตุคู่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
614
24 ก.ค. 2557
433 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อลอด หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
628
24 ก.ค. 2557
434 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายแนะนำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
613
24 ก.ค. 2557
435 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
605
24 ก.ค. 2557
436 ประกาศโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อลอดและโครงการก่อสร้างถังกรองระบบประปาและโครงการก่อสร้างป้ายแนะนำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จำนวน ๓ โครงการ ตำบลห้วยทราย อำเ ดาวน์โหลดเอกสาร
598
24 ก.ค. 2557
437 ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
606
21 ก.ค. 2557
438 ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงรถบรรทุกนาเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต. ๘๔๔๐ ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
595
26 มิ.ย. 2557
439 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Concrete Reinforced สายห้วยมดขี้ - สถานีรถไฟ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
569
26 มิ.ย. 2557
440 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจร Concrete Reinforced สายห้วยมดขี้ -สถานีรถไฟ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
581
20 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52