ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกร็ตเสริมเหล็กสายไร่นพจร หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
562
10 มิ.ย. 2558
422 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกร็ตเสริมเหล็กสายไร่นพจร หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
565
10 มิ.ย. 2558
423 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
568
10 มิ.ย. 2558
424 ประกาศประมาณการราคากลางก่อสร้างทางขึ้นคนพิการคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
563
08 มิ.ย. 2558
425 ประกาศครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. พร้อมโรงสูบน้ำบ้านวังด้วนหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
574
28 พ.ค. 2558
426 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถังเก็บนาใส คสล. พร้อมโรงสูบนาบ้านวังด้วน หมู่ที่ ๑ ตาบลห้วยทราย อาเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
555
28 พ.ค. 2558
427 ประกาศโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเพชรเกษม - ชายทะเลหมู่ที่ ๙ บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
615
10 เม.ย. 2558
428 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทรหมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
582
08 เม.ย. 2558
429 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
587
07 เม.ย. 2558
430 ประกาศเรื่อง การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๔ โครงการ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
595
16 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53