ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านตาจบ - ห้วยตาชุบหมู่ที่ 5 บ้านหุบผึ้ง ตาบลห้วยทราย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
545
18 มิ.ย. 2558
402 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านตาจบ - ห้วยตาชุบหมู่ที่ 5 บ้านหุบผึ้ง ตาบลห้วยทราย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
548
18 มิ.ย. 2558
403 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ สายหนองจาปาหมู่ที่ 5 บ้านหุบผึ้ง ตาบลห้วยทราย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
553
18 มิ.ย. 2558
404 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ สายหนองจาปาหมู่ที่ 5 บ้านหุบผึ้ง ตาบลห้วยทราย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
545
18 มิ.ย. 2558
405 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ สายหนองจาปาหมู่ที่ 5 บ้านหุบผึ้ง ตาบลห้วยทราย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
543
18 มิ.ย. 2558
406 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
548
16 มิ.ย. 2558
407 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
544
16 มิ.ย. 2558
408 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์บ้านหุบไผ่ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยน้ำโจนและโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีเสริมเหล็ก สายไร่นพจร หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำพ ดาวน์โหลดเอกสาร
535
11 มิ.ย. 2558
409 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์บ้านกุบไผ่ 6ตำบลห้วยทราย อำเภภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
552
10 มิ.ย. 2558
410 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์บ้านกุบไผ่ 6ตำบลห้วยทราย อำเภภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
530
10 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52