ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายและโครงการขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทรายจำนวน ๗ โครงการ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
557
01 ก.ค. 2558
392 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายเขาไม้รวก หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
549
01 ก.ค. 2558
393 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายหนองปลาไหล/ซ่อมแซมหน้าฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
541
01 ก.ค. 2558
394 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยลุงจัน หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
537
01 ก.ค. 2558
395 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายสระประปาบ้านหัวโก (บริเวณโรงเรียนประชารังสรรค์) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
560
01 ก.ค. 2558
396 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านหัวโก (บริเวณบ้านผู้ใหญ่เล็ก) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยทรายอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
541
01 ก.ค. 2558
397 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยธรรมชาติหลังไร่ตาตื้อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
539
01 ก.ค. 2558
398 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยตาเวียน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
540
01 ก.ค. 2558
399 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านตาจบ - ห้วยตาชุบ หมู่ที่ ๕ บ้านหุบผึ้งและโครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ สายหนองจำปา หมู่ที่ ๕บ้านหุบผึ้ง จำนวน ๒ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
554
18 มิ.ย. 2558
400 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านตาจบ - ห้วยตาชุบหมู่ที่ 5 บ้านหุบผึ้ง ตาบลห้วยทราย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
560
18 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52