ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2560 โครงการขุดลอกเปิดหน้าฝายยบริเวณคลองหินจวง จุดที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบบห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
530
25 ก.ย. 2560
312 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2560 โครงการขุดลอกเปิดหน้าฝายยบริเวณคลองหินจวง จุดที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบบห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
542
25 ก.ย. 2560
313 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาไพ หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
533
22 ก.ย. 2560
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาไพ หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
533
22 ก.ย. 2560
315 ประกาศใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาไพ หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปร.4, ปร.5, ปร.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
528
22 ก.ย. 2560
316 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกเปิดหน้าฝายบริเวณคลองหินจวง จุดที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
538
20 ก.ย. 2560
317 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกเปิดหน้าฝายบริเวณคลองหินจวง จุดที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
534
20 ก.ย. 2560
318 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโสน - เขาไม้รวก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
535
22 ส.ค. 2560
319 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโสน-เขาไม้รวก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
529
21 ส.ค. 2560
320 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านนายจันทร์ (บริเวณฝายมะขามหมู่) หมู่ที่ 8 บ้านลานไทร ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
548
07 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53