ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้ว/ประตู ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายหมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
28 มิ.ย. 2564
22 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พล ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 มิ.ย. 2564
23 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการขุดลอกฝายตาเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
24 มิ.ย. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้ว/ประตู ที่องคืการบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ม.2 บ้านน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
24 มิ.ย. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกฝายตาเล็ก ม.3 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
23 มิ.ย. 2564
26 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายซอยทางพระ-บ.นางละมูล หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
17 มิ.ย. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน สายซอยทางพระ - บ.นางละมูล ม.1 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
16 มิ.ย. 2564
28 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
15 มิ.ย. 2564
29 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
15 มิ.ย. 2564
30 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53