ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพิทักษ์ธรณี - เขาน้อย หมู่ที่ 11 บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
07 ธ.ค. 2560
282 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพิทักษ์ธรณี - เขาน้อย หมู่ที่ 11 บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
512
01 ธ.ค. 2560
283 ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
514
29 พ.ย. 2560
284 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
513
24 พ.ย. 2560
285 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าคลอง หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. โค ดาวน์โหลดเอกสาร
523
02 พ.ย. 2560
286 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
511
02 พ.ย. 2560
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกเปิดหน้าฝายบริเวณคลองหินจวง จุดที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ดาวน์โหลดเอกสาร
510
19 ต.ค. 2560
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกเปิดหน้าฝายบริเวณคลองหินจวง จุดที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ดาวน์โหลดเอกสาร
511
19 ต.ค. 2560
289 ประกาศเผยแพร่แผนกาาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
28 ก.ย. 2560
290 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกเปิดหน้าฝายบริเวณคลองหินจวง จุดที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
528
28 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52