ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-ซอยกำนัน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
522
08 ม.ค. 2561
272 ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
25 ธ.ค. 2560
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ดาวน์โหลดเอกสาร
519
22 ธ.ค. 2560
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายพิทักษ์ธรณี-เขาน้อย หมู่ที่ 11 บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร ดาวน์โหลดเอกสาร
525
22 ธ.ค. 2560
275 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งไฟกระพริบ ดาวน์โหลดเอกสาร
521
18 ธ.ค. 2560
276 ประกาศใบประมาณราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟกระพริบ (ปร.4 , ปร.5 , ปร.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
517
18 ธ.ค. 2560
277 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพิทักษ์ธรณี - เขาน้อย หมู่ที่ 11 บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
516
08 ธ.ค. 2560
278 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การจ้างก่สร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพิทักษ์ธรณี - เขาน้อย หมู่ที่ 11 บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วย ดาวน์โหลดเอกสาร
507
08 ธ.ค. 2560
279 ประกาศประกวดราคาซื้อค่าซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
510
08 ธ.ค. 2560
280 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อค่าซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
512
08 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52