ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
539
20 เม.ย. 2561
262 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
532
19 เม.ย. 2561
263 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
537
18 เม.ย. 2561
264 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
542
29 มี.ค. 2561
265 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
29 มี.ค. 2561
266 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
535
29 มี.ค. 2561
267 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (ครั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
535
29 มี.ค. 2561
268 ปะกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
531
19 มี.ค. 2561
269 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
19 มี.ค. 2561
270 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
536
14 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53