ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าคลอง หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
516
02 ส.ค. 2561
242 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าคลอง หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ลงวันที ดาวน์โหลดเอกสาร
509
02 ส.ค. 2561
243 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสาหน้าคลอง หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
526
20 ก.ค. 2561
244 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
07 มิ.ย. 2561
245 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ครั ดาวน์โหลดเอกสาร
513
21 พ.ค. 2561
246 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
514
21 พ.ค. 2561
247 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
524
17 พ.ค. 2561
248 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
17 พ.ค. 2561
249 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ สำหรับนักเรียน สพฐ. ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ๕๗๑ คน และสำหรั ดาวน์โหลดเอกสาร
516
10 พ.ค. 2561
250 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
505
09 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52