ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
516
31 ส.ค. 2561
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง บริเวณหน้าฝายท่อเหลี่ยมหนองไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านหัวโก ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
522
30 ส.ค. 2561
233 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณ อบต.ห้วยทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
523
24 ส.ค. 2561
234 ประกาศเผยแพร่สารสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าคลอง หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามสัญญาจ้างเล ดาวน์โหลดเอกสาร
524
24 ส.ค. 2561
235 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงทางเข้าบ่อขยะพร้อมปรับปรุงบ่อขยะประจำตำบลห้วยทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
514
22 ส.ค. 2561
236 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561 การจ้างก่อสร้างก่อสร้าง/ปรับปรุง บริเวณหน้าฝายท่อเหลี่ยมหนองไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านหัวโก ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
522
17 ส.ค. 2561
237 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง บริเวณหน้าฝายท่อเหลี่ยมหนองไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านหัวโก ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
512
17 ส.ค. 2561
238 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง บริเวณหน้าฝายท่อเหลี่ยมหนองไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านหัวโก ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
16 ส.ค. 2561
239 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง บริเวณหน้าฝายท่อเหลี่ยมหนองไผ่ หมู่ที่ 10 บ้านหัวโก ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
520
15 ส.ค. 2561
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าคลอง หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ดาวน์โหลดเอกสาร
513
14 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52