ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 รายละเอียดประกอบการโครงการซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย (สูตรค่า K) ดาวน์โหลดเอกสาร
516
01 ต.ค. 2561
212 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ ม.10 บ้านหัวโก) ดาวน์โหลดเอกสาร
517
01 ต.ค. 2561
213 เอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ ม.10 บ้านหัวโก) ดาวน์โหลดเอกสาร
512
01 ต.ค. 2561
214 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมดขี้-เนินพยอม ม.9 บ้านห้วยทราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
517
01 ต.ค. 2561
215 เอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมดขี้-เนินพยอม ม.9 บ้านห้วยทราย เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรค่า K) ดาวน์โหลดเอกสาร
510
01 ต.ค. 2561
216 เอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมดขี้-เนินพยอม ม.9 บ้านห้วยทราย (แบบแปลน) ดาวน์โหลดเอกสาร
516
01 ต.ค. 2561
217 เอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมดขี้-เนินพยอม ม.9 บ้านห้วยทราย (ใบเสนอราคา) ดาวน์โหลดเอกสาร
510
01 ต.ค. 2561
218 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-บ้านเกตุคู่ ม.12) ดาวน์โหลดเอกสาร
519
01 ต.ค. 2561
219 เอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-บ้านเกตุคู่ ม.12 บ้านเกตุคู่) ดาวน์โหลดเอกสาร
505
01 ต.ค. 2561
220 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายห้วยมดขี้ ม.9 บ้านห้วยทราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
511
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52