ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก สายเพชรเกษม-คอกช้าง ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
14 ม.ค. 2562
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายยายแจ๋ว ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
14 ม.ค. 2562
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝายมะขามหมู่ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
14 ม.ค. 2562
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอย 5 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
14 ม.ค. 2562
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป้าม่อม ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
14 ม.ค. 2562
196 ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
511
11 ม.ค. 2562
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
508
17 ธ.ค. 2561
198 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
526
30 พ.ย. 2561
199 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อจัดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขั ดาวน์โหลดเอกสาร
525
28 พ.ย. 2561
200 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายเพชรเกษม - วังมะเดื่อ หมู่ที่ 13 บ้านหนองจับไก่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จ ดาวน์โหลดเอกสาร
503
28 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52