ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผล ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 ก.ค. 2564
12 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 มิ.ย. 2564
13 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้ว/ประตู ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายหมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 มิ.ย. 2564
14 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พล ดาวน์โหลดเอกสาร
70
25 มิ.ย. 2564
15 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการขุดลอกฝายตาเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
24 มิ.ย. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้ว/ประตู ที่องคืการบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ม.2 บ้านน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 มิ.ย. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกฝายตาเล็ก ม.3 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
23 มิ.ย. 2564
18 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายซอยทางพระ-บ.นางละมูล หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
17 มิ.ย. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน สายซอยทางพระ - บ.นางละมูล ม.1 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 มิ.ย. 2564
20 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52