ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายพุหมาก หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
508
27 มี.ค. 2562
182 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปรารถนา หมู่ที ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
503
27 มี.ค. 2562
183 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปรารถนา หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
507
27 มี.ค. 2562
184 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายเพชรเกษม-วังมะเดื่อ หมู่ที่ 13 บ้านหนองจับไก่ ดาวน์โหลดเอกสาร
509
15 มี.ค. 2562
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ผิวจราจรลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายหนองขาม-หนองผักกะเฉด หมู่ที่3 บ้านวังมะเดื่อ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
15 มี.ค. 2562
186 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายเพชรเกษม-วังมะเดื่อ หมู่ที่ 13 บ้านหนองจับไก่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
506
01 มี.ค. 2562
187 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete สายหนองขาม-หนองผักกะเฉด หมู่ที่ 3 บ้านวังมะเดื่อ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
484
01 มี.ค. 2562
188 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete สายเพชรเกษม-วังมะเดื่อ หมู่ที่ 13 บ้านหนองจับไก่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
479
28 ก.พ. 2562
189 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการติดตั้งไฟกระพริบ) ดาวน์โหลดเอกสาร
528
11 ก.พ. 2562
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงจัดทำฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำบริเวณเพชรเกษม-วัดต้นเกตุ ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
14 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52