ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายมะขามเฒ่า ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
27 มี.ค. 2562
172 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเสลาคู่ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
525
27 มี.ค. 2562
173 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเสลาคู่ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
536
27 มี.ค. 2562
174 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย - เกตุคู่ หมู่ที่ ๒ บ้นห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
525
27 มี.ค. 2562
175 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย - เกตุคู่ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จั ดาวน์โหลดเอกสาร
530
27 มี.ค. 2562
176 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านตาตุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านวังมะเดื่อ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขั ดาวน์โหลดเอกสาร
523
27 มี.ค. 2562
177 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านตาตุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านวังมะเดื่อ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
533
27 มี.ค. 2562
178 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหนองขาม หมู่ที่ ๓ บ้านวังมะเดื่อ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดาวน์โหลดเอกสาร
530
27 มี.ค. 2562
179 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหนองขาม หมู่ที่ ๓ บ้านวังมะเดื่อ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
529
27 มี.ค. 2562
180 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสองกะลอน - บ.ท่าพ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านสองกะลอน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจ ดาวน์โหลดเอกสาร
527
27 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53