ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
527
27 มี.ค. 2562
162 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านปู่ทิ้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
531
27 มี.ค. 2562
163 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคอกวัว - บ้านยายแป๋ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวไก่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
533
27 มี.ค. 2562
164 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายสี หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
531
27 มี.ค. 2562
165 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายสี หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
525
27 มี.ค. 2562
166 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านตายม พงศ์ฉาน หมู่ที่ ๑ บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
525
27 มี.ค. 2562
167 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านตายม พงศ์ฉาน หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
528
27 มี.ค. 2562
168 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายเผชิญ โมพิน หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบค ดาวน์โหลดเอกสาร
523
27 มี.ค. 2562
169 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายเผชิญ โมพิน หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
527
27 มี.ค. 2562
170 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายมะขามเฒ่า ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้นวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
530
27 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53