ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายอนามัย-เกตุคู่ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
10 เม.ย. 2562
122 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
10 เม.ย. 2562
123 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสิมเหล็กสายนายยม พงศ์ฉาน ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
530
10 เม.ย. 2562
124 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายมะขามเฒ่า ซอย 1 ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
528
10 เม.ย. 2562
125 เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายเพชรเกษม-วังมะเดื่อ หมู่ที่ 13 บ้านหนองจับไก่ ดาวน์โหลดเอกสาร
535
05 เม.ย. 2562
126 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายหนองขาม-หนองผักกะเฉด หมู่ที่ 3 บ้านวังมะเดื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
537
02 เม.ย. 2562
127 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอย อบต.ทองสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดาวน์โหลดเอกสาร
531
28 มี.ค. 2562
128 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอย อบต.ทองสุข หมู่ที ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
527
28 มี.ค. 2562
129 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการกก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้ำล้นทางเข้าบ้านกำนันมานิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
531
28 มี.ค. 2562
130 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้ำล้นทางเข้าบ้านกำนันมานิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
532
28 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53