ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านตาเลี้ยง ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
10 เม.ย. 2562
112 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองขาม ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
10 เม.ย. 2562
113 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายอนามัย-เกตุคู่ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
10 เม.ย. 2562
114 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
10 เม.ย. 2562
115 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสิมเหล็กสายนายยม พงศ์ฉาน ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
10 เม.ย. 2562
116 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุกสายมะขามเฒ่า ซอย 1 ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
10 เม.ย. 2562
117 เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายเพชรเกษม-วังมะเดื่อ หมู่ที่ 13 บ้านหนองจับไก่ ดาวน์โหลดเอกสาร
514
05 เม.ย. 2562
118 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายหนองขาม-หนองผักกะเฉด หมู่ที่ 3 บ้านวังมะเดื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
516
02 เม.ย. 2562
119 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอย อบต.ทองสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดาวน์โหลดเอกสาร
509
28 มี.ค. 2562
120 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอย อบต.ทองสุข หมู่ที ๖ บ้านหุบไผ่ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
507
28 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52