ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 พ.ย. 2562
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 ต.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระะยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2562
4 ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 ก.ย. 2562
5 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญชองสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 ส.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีovertayสายเพชรเกษม-ชายทะเล ม.9 บ้านห้วยทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
10
15 ส.ค. 2562
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง Para Asphalt Concrete โดยวิธี Overlay สายเพชรเกษม-ชายทะเล หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ค. 2562
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ก.ค. 2562
9 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
21 พ.ค. 2562
10 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถถผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติก สายหนองขาม-หนองผักกะเฉด หมู่ที่ 3 บ้านวังมะเดื่อ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
26 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45