ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า อบต.ห้วยทราย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 ส.ค. 2563
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า อบต.ห้วยทราย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 ส.ค. 2563
3 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพิทักษ์ธรณี ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
03 ส.ค. 2563
4 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete โดยวิธี Overtly สายสองกะลอน-บ้านท่าพุ่ง (ช่วงบ้านลุงธรรม-สามแยกท่าพุ่ง)หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังห ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมถนนภายในตำบลผิวจราจร Asphalt Concrete สายทาง บ้านห้วยทราย - บ้านท่าพุ่ง หมู่ที่ 4-7 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขั ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ก.ค. 2563
6 เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพิทักษ์ธรณี ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 ก.ค. 2563
7 เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเก่ง-แก้ว ม.4 บ.ห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ก.ค. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมถนนภายในตำบลผิวจราจร Asphalt Concrete สายทาง บ้านห้วยทราย - บ้านท่าพุ่ง หมู่ที่ 4-7 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 มิ.ย. 2563
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมถนนภายในตำบลผิวจราจร Asphalt Concrete เส้นทางสายบ้านห้วยทราย - บ้านท่าพุ่ง หมู่ที่ 4 - 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 มิ.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางAsphalt Concrete โดยวิธีการ Overlay สายสองกะลอน-บ้านท่าพุ่ง(ช่วงบ้านลุงธรรม-สามแยกท่าพุ่ง) หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมื ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47