ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 พ.ย. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 ต.ค. 2564
3 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบฝังกลบพร้อมบ่อพัก ระยะที่ 2 บ้านนายฮวด ถึงแยกบ้านนายผ่อง-หนองนา หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ก.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบฝังกลบพร้อมบ่อพัก ระยะที่ 2 บ้านนายฮวด ถึงแยกบ้านนายผ่อง-หนองนา หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
17 ก.ย. 2564
5 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงป้าย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
06 ส.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงป้าย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ม.2 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 ส.ค. 2564
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบฝั่งกลบพร้อมบ่อพัก ระยะที่ 2 บ้านนายฮวดถึงแยกบ้านนายผ่อง-หนองนา หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 ก.ค. 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 ก.ค. 2564
9 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผล ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ก.ค. 2564
10 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
28 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52