ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการขุดลอกห้วยตาจง หมู่ที่ 5 บ้านหุบผึ้ง ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 พ.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกห้วยตาจง หมู่ที่ ๕ บ้านหุบผึ้ง ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 พ.ย. 2563
3 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 พ.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำช่องตะเเบก หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16046
26 ต.ค. 2563
5 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
22 ต.ค. 2563
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
21 ต.ค. 2563
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำช่องตะแบก หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 ก.ย. 2563
8 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า อบต.ห้วยทราย ม.2 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
18 ก.ย. 2563
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการชุดลอกอ่างเก๊บน้ำช่องตะแบก หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกต. ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 ก.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า อบต.ห้วยทราย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49