ข่าวประชาสัมพันธ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
07 ม.ค. 2562
52 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
30 พ.ย. 2561
53 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
564
31 ต.ค. 2561
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
540
26 ต.ค. 2561
55 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
526
25 ต.ค. 2561
56 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
531
25 ต.ค. 2561
57 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
543
05 ต.ค. 2561
58 ประกาศการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
548
31 ส.ค. 2561
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
541
27 ส.ค. 2561
60 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
538
08 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13