ข่าวประชาสัมพันธ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
559
29 ธ.ค. 2563
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(แทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
521
24 ธ.ค. 2563
13 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
492
15 ธ.ค. 2563
14 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
533
14 ธ.ค. 2563
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
500
04 ธ.ค. 2563
16 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
521
27 พ.ย. 2563
17 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
516
15 ก.ย. 2563
18 แจ้งเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
20 ส.ค. 2563
19 แจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
13 ส.ค. 2563
20 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชแทนแทน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
06 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13