ข่าวประชาสัมพันธ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 พ.ค. 2565
2 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 มี.ค. 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
23 มี.ค. 2565
4 ประกาศยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เฉพาะตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 มี.ค. 2565
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 มี.ค. 2565
6 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
43
09 ก.พ. 2565
7 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 ม.ค. 2565
8 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
23 ก.ย. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
14 ก.ย. 2564
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
30 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14