ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เฉพาะตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขอประกาศยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เฉพาะตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน