ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายทุกท่าน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน