ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

1. สำนักปลัด พนักงานจ้างตามภารกิจ

    - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา   

    - ตำแ่หน่งพนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

2. กองช่าง พนักงานจ้างทั่วไป

    - ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานจ้างทั่วไป

    - ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ  จำนวน 2 อัตรา 

รับสมัครวันที่ 14-22 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.)


  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน