ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและคนงานทั่วไป ปฏิบัติราชการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน