ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบฝังกลบพร้อมบ่อพัก ระยะที่ 2 บ้านนายฮวด ถึงแยกบ้านนายผ่อง-หนองนา หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอ
  รายละเอียด :

 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบฝังกลบพร้อมบ่อพัก  ระยะที่  2  บ้านนายฮวด  ถึงแยกบ้านนายผ่อง-หนองนา  หมู่ที่  1  บ้านวังด้วน  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน