ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบฝังกลบพร้อมบ่อพัก ระยะที่ 2 บ้านนายฮวด ถึงแยกบ้านนายผ่อง-หนองนา หมู่ที่ 1 บ้านวังด้วน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคี
  รายละเอียด :

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบฝังกลบพร้อมบ่อพัก  ระยะที่  2  บ้านนายฮวด ถึงแยกบ้านนายผ่อง-หนองนา  หมู่ที่  1  บ้านวังด้วน  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยวิธีคัดเลือก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน