ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563
  รายละเอียด :

 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่  2/2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน