ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 457 คน