ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่

1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 466 คน