ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง)
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีความประสงค์รับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา ดังนี้

1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา

    - ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) สังกัด สำนักงานปลัด จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตั้งแต่วันที่ 16-24 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 -16.30 น.) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน