ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง)
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีความประสงค์รับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ดังนี้

1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา

    - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

    - ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) สังกัด สำนักงานปลัด จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตั้งแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 -16.30 น.) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 101 คน