ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562
  รายละเอียด :

 ประกาศการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง  จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ  2563  ภาคเรียนที่  2/2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน