ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้่วยทราย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete โดยวิธี Overlay สายสองกะลอน - บ้านท่าพุ่ง (ช่วงบ้านลุงธรรม - สายแยกท่าพุ่ง) หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเก่ง - แก้ว หมู่ที่ 4 บ้านสองกะลอน ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพิทักษ์ธรณี ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4. ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด. และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน