ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๑
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  มีความประสงค์ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๑ เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ รายการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน